Standard Svensk standard · SIS 36020

Typografiska måttenheter - Typografiskt materiel för högtryck

Status: Gällande

Ämnesområden

Storheter och enheter (01.060) Tryckeri- och förlagsverksamhet (01.140.40)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Grafisk teknik, SIS/TK 434

Internationell titel: Typographical measures - Typographical material for letterpress printing

Artikelnummer: STD-902

Utgåva: 1

Fastställd: 1968-04-01

Antal sidor: 4