Standard Svensk standard · SS-ISO 20654:2018

Grafisk teknik - Mätning och beräkning av dekorfärgers tonvärden (ISO 20654:2017, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 20654:2017 defines a metric for assessing intermediate tones of a spot ink. This method for the calculation of Spot Colour Tone Value (SCTV) produces approximately uniform visual spacing of tones between substrate and solid. It can be calculated from spectral reflectance or colorimetric measurements of the solid ink, substrate and one or more patches of intermediate tones to be measured.

Ämnesområden

Tryckeri- och förlagsverksamhet (01.140.40) Grafisk teknik Allmänt (37.100.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Grafisk teknik, SIS/TK 434

Internationell titel: Graphic technology - Measurement and calculation of spot colour tone value (ISO 20654:2017, IDT)

Artikelnummer: STD-80001066

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-02-07

Antal sidor: 20