Standard Svensk standard · SS-ISO 12637-4:2009

Grafisk teknik - Ordlista - Del 4: Termer inom efterbearbetning (ISO 12637-4:2008, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 12637 defines a set of postpress terms which may be used in the drafting of other International Standards for graphic technology.

In order to facilitate their translation into other languages, the definitions are worded so as to avoid, where possible, any peculiarity attached to one language.

Ämnesområden

Allmänt Terminologi Standardisering Dokumentation (Ordlistor) (01.040.01) Tryckeri- och förlagsverksamhet (01.140.40) Grafisk teknik Allmänt (37.100.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Grafisk teknik, SIS/TK 434

Internationell titel: Graphic technology - Vocabulary - Part 4: Postpress terms (ISO 12637-4:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-69151

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-03-13

Antal sidor: 20