Standard Svensk standard · SS-ISO 15930-7:2010

Grafisk teknik - Överföring av prepressdata med användning av PDF - Del 7: Fullständig informationsöverföring av tryckrelaterat data (PDF/X-4) och partiell överföring av tryckrelaterat data med extern profilreferens (PDF/X-4p) med användning av PDF 1.6 (ISO 15930-7:2010, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15930-7:2010

Grafisk teknik - Överföring av prepressdata med användning av PDF - Del 7: Fullständig informationsöverföring av tryckrelaterat data (PDF/X-4) och partiell överföring av tryckrelaterat data med extern profilreferens (PDF/X-4p) med användning av PDF 1.6 (ISO 15930-7:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 15930 specifies the use of the Portable Document Format (PDF) Version 1.6 for the dissemination of digital data intended for print reproduction. When all elements necessary for final print reproduction are contained within the file, it is designated as PDF/X-4. If a required ICC profile is externally supplied and unambiguously identified, it is designated as PDF/X-4p. Colour-managed, CMYK, gray, RGB or spot colour data are supported, as are PDF transparency and optional content. Files can be prepared for use with gray, RGB and CMYK printing characterizations.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) Övrigt (37.100.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15930-7:2010

Grafisk teknik - Överföring av prepressdata med användning av PDF - Del 7: Fullständig informationsöverföring av tryckrelaterat data (PDF/X-4) och partiell överföring av tryckrelaterat data med extern profilreferens (PDF/X-4p) med användning av PDF 1.6 (ISO 15930-7:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Grafisk teknik, SIS/TK 434

Internationell titel: Graphic technology - Prepress digital data exchange using PDF - Part 7: Complete exchange of printing data (PDF/X-4) and partial exchange of printing data with external profile reference (PDF/X-4p) using PDF 1.6 (ISO 15930-7:2010, IDT)

Artikelnummer: STD-76156

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-12-07

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-ISO 15930-7:2008