Standard Svensk standard · SS-ISO 15930-7:2008

Grafisk teknik - Överföring av prepressdata med användning av PDF - Del 7: Fullständig informationsöverföring av tryckrelaterat data (PDF/X-4) och partiell överföring av tryckrelaterat data med extern profilreferens (PDF/X-4p) med användning av PDF 1.6 (ISO 15930-7:2008, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 15930-7:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15930-7:2008

Grafisk teknik - Överföring av prepressdata med användning av PDF - Del 7: Fullständig informationsöverföring av tryckrelaterat data (PDF/X-4) och partiell överföring av tryckrelaterat data med extern profilreferens (PDF/X-4p) med användning av PDF 1.6 (ISO 15930-7:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 15930 specifies the use of the Portable Document Format (PDF) Version 1.6 for the dissemination of digital data intended for print reproduction. Where all elements necessary for final print reproduction are contained within the file it is designated as PDF/X-4. If a required ICC profile is externally supplied and unambiguously identified, it is designated as PDF/X-4p.
Colour-managed, CMYK, gray, RGB or spot colour data are supported, as are PDF transparency and optional content. Files can be prepared for use with gray, RGB and CMYK printing characterizations.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) Övrigt (37.100.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15930-7:2008

Grafisk teknik - Överföring av prepressdata med användning av PDF - Del 7: Fullständig informationsöverföring av tryckrelaterat data (PDF/X-4) och partiell överföring av tryckrelaterat data med extern profilreferens (PDF/X-4p) med användning av PDF 1.6 (ISO 15930-7:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Grafisk teknik, SIS/TK 434

Internationell titel: Graphic technology - Prepress digital data exchange using PDF - Part 7: Complete exchange of printing data (PDF/X-4) and partial exchange of printing data with external profile reference (PDF/X-4p) using PDF 1.6 (ISO 15930-7:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-65674

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-03-31

Antal sidor: 40

Ersätts av: SS-ISO 15930-7:2010