Standardutveckling · SIS/TK 158

Läder och skodon

Skor används av små och stora – både inomhus och utomhus. Hur kan man garantera att de är hållbara, komfortabla, att de håller passformen och inte innehåller farliga kemikalier? Läder som material används i skor men också inom andra områden såsom kläder, accessoarer, möbler och fordonsinredning. Därmed är läderstandarder applicerbara inom en mängd produktområden.

Bakgrund

Standarder underlättar i internationell kommunikation, vid produktutveckling, tillverkning, inköp och användande av produkter. De främjar även förhöjd produktkvalitet och reducerar reklamationer. Standarder leder också till att produkter blir säkrare t.ex .genom minskat innehåll/tillsättning av farliga kemikalier.

Sedan 2006 har den svenska kommittén SIS/TK 158 Läder och Skodon arbetat med standardiseringsverksamheten inom läder och skor, dessförinnan var detta uppdelat på två olika kommittéer. Läder används också inom andra områden såsom kläder, accessoarer, möbler och fordonsinredning. Därmed är läderstandarder applicerbara på en mängd produkter.

Ett område som är aktuellt nu på lädersidan är provningsmetoder för kemikalier men även produktkvalitetstandarder i form av provning av sömmar, motståndskraft mot kyla/värme, styrka och tänj. Riktlinjer för bestämning av lädrets ursprung har också tagits fram.

Även inom skor är det analyser och riktlinjer om högriskämnen (REACH) som är högst aktuellt men även standarder för ökad produktkvalitet i dragkedjor, dimensionsstabilitet, sömmar och nötning.

Ett värdefullt arbete

Att delta i en kommitté ger tillgång till ett svenskt och internationellt nätverk inom branschområdet, allmän information om standardisering, standardförslag, publicerade standarder och internationella dokument inom aktuellt område.

Våra svenska möten äger rum två gånger per år/utifrån behov. Under dessa möten informeras och diskuteras aktuella aktiviteter och händelser. Du får även möjlighet att delta i de internationella grupperna som skriver standard och påverka innehållet i standarder som är under utveckling. Du får också tillgång till rådgivning vid frågor som rör standarder inom aktuellt område.

Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion mellan olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens riktlinjer och standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

SIS/TK 158 svarar och kommenterar också på relevanta remisser inom området från Europeiska Kommissionen direkt/via Konsumentverket respektive Kommerskollegium.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Läder och skodon. Kanske du idag jobbar på ett företag som kvalitet- produktansvarig, tillverkare av läder eller skor, inköpare? Eller på bransch/intresseorganisation, myndighet eller universitet/högskola med anknytning till läder, läderprodukter eller skor. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet!

Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Webbinarium om vinterskor
Utgivet 196 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 158/AG 01, Läder
SIS/TK 158/AG 02, Skodon
Deltagare 6 företag och organisationer
Elmo Sweden AB, SVENLJUNGA
Nordeconsult Sweden AB, LUND
RISE IVF AB, Borås
Svensk Handel AB, STOCKHOLM
Svenska Garveriidkareföreningen, Tärnsjö
Volvo Car Corporation, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 20 internationella kommittéer
CEN/TC 289, Leather
CEN/TC 289/WG 1, Chemical test methods
CEN/TC 289/WG 2, Physical test methods
CEN/TC 289/WG 3, Fastness test methods
CEN/TC 289/WG 4, Technical specifications on the use of leather and terminology
CEN/TC 309, Footwear
CEN/TC 309/WG 1, Minimum performance requirements and test methods for components for footwear
CEN/TC 309/WG 2, Footwear and environmental aspects
CEN/TC 309/WG 4, Footwear sizing designation and marking system
SIS/TK 158/AG 01, Läder:

CEN/TC 289, Leather

CEN/TC 289/WG 1, Chemical test methods

CEN/TC 289/WG 2, Physical test methods

CEN/TC 289/WG 3, Fastness test methods

CEN/TC 289/WG 4, Technical specifications on the use of leather and terminology

ISO/TC 120, Leather

ISO/TC 120/SC 1, Raw hides and skins, including pickled pelts

ISO/TC 120/SC 2, Tanned leather

ISO/TC 120/SC 3, Leather products

ISO/TC 120/WG 1, Terminology

IULTCS, International Union of Leather Technologists and Chemists Societies

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera

Ämnesområden

Textil- och läderteknik (59) Läderteknik (59.140) Läderteknik Allmänt (59.140.01) Metoder och tillsatsmedel (59.140.10) Råhud, skinn och päls (59.140.20) Läder och päls (59.140.30) Läderprodukter (59.140.35) Maskiner och utrustning för läder- och pälsproduktion (59.140.40) Övrigt (59.140.99) Konfektionsindustri (61) Fotbeklädnader (61.060)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka på länkarna för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anette Eriksson
Projektledare
anette.eriksson@sis.se

Elin Hedström
Projektkoordinator
elin.hedstrom@sis.se