Standardutveckling · SIS/TK 158

Läder och skodon

Skor används av små och stora – både inomhus och utomhus. Hur kan man garantera att de är hållbara, komfortabla, att de håller passformen och inte innehåller farliga kemikalier? Läder som material används i skor men också inom andra områden såsom kläder, accessoarer, möbler och fordonsinredning. Därmed är läderstandarder applicerbara inom en mängd produktområden.

Bakgrund

Standarder underlättar i internationell kommunikation, vid produktutveckling, tillverkning, inköp och användande av produkter. De främjar även förhöjd produktkvalitet och reducerar reklamationer. Standarder leder också till att produkter blir säkrare t.ex .genom minskat innehåll/tillsättning av farliga kemikalier.

Sedan 2006 har den svenska kommittén SIS/TK 158 Läder och Skodon arbetat med standardiseringsverksamheten inom läder och skor, dessförinnan var detta uppdelat på två olika kommittéer. Läder används också inom andra områden såsom kläder, accessoarer, möbler och fordonsinredning. Därmed är läderstandarder applicerbara på en mängd produkter.

Ett område som är aktuellt nu på lädersidan är provningsmetoder för kemikalier men även produktkvalitetstandarder i form av provning av sömmar, motståndskraft mot kyla/värme, styrka och tänj. Riktlinjer för bestämning av lädrets ursprung har också tagits fram.

Även inom skor är det analyser och riktlinjer om högriskämnen (REACH) som är högst aktuellt men även standarder för ökad produktkvalitet i dragkedjor, dimensionsstabilitet, sömmar och nötning.

Ett värdefullt arbete

Att delta i en kommitté ger tillgång till ett svenskt och internationellt nätverk inom branschområdet, allmän information om standardisering, standardförslag, publicerade standarder och internationella dokument inom aktuellt område.

Våra svenska möten äger rum två gånger per år/utifrån behov. Under dessa möten informeras och diskuteras aktuella aktiviteter och händelser. Du får även möjlighet att delta i de internationella grupperna som skriver standard och påverka innehållet i standarder som är under utveckling. Du får också tillgång till rådgivning vid frågor som rör standarder inom aktuellt område.

Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion mellan olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens riktlinjer och standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

SIS/TK 158 svarar och kommenterar också på relevanta remisser inom området från Europeiska Kommissionen direkt/via Konsumentverket respektive Kommerskollegium.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Läder och skodon. Kanske du idag jobbar på ett företag som kvalitet- produktansvarig, tillverkare av läder eller skor, inköpare? Eller på bransch/intresseorganisation, myndighet eller universitet/högskola med anknytning till läder, läderprodukter eller skor. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet!

Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Webbinarium om vinterskor
Arbetar nu med 54 standarder
EN ISO 22517, Läder - Kemiska tester - Bestämning av innehållet i bekämpningsmedelsrester i läder
CEN ISO/TR 20572, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Tillbehör
CEN ISO/TR 20879, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Ovandelar
ISO/TR 20879, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Ovandelar
ISO/TR 20572, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Tillbehör
ISO/TR 20880, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Slitsulor
CEN ISO/TR 20880, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Slitsulor (ISO/TR 20880)
CEN ISO/TR 20881, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Bindsulor (ISO/TR 20881)
ISO/TR 20882, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Foder och inläggssulor
CEN ISO/TR 20882, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Foder och inläggssulor (ISO/TR 20882)
CEN ISO/TR 20883, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Gelänker (ISO/TR 20883)
ISO/TR 20883, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Gelänker
CEN ISO/TR 22648, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Hälkappor och tåkappor
ISO/TR 22648, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Hälkappor och tåkappor
ISO 20537, Skodon - Ordlista för identifiering av defekter vid visuell inspektion
ISO 24092, Läder - Råhudar av Kamel - Riktlinjer för klassificering på grundval av massa, storlek och defekter
ISO 24602, Leather - Code of practice for flaying of camel hide
ISO 24640, Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Test method for quantitatively determine perfluorinated compounds (PFC) in footwear materials
ISO 19409, Skodon - Skostorlek - Mätning av lästens dimensioner
ISO 19410-1, Skodon - Skostorlek - Invändig mätning av skodon - Del 1: Skolängd
ISO 7219, Läder - Läder för skor - Specifikation
EN ISO 19407, Skodon - Skostorlek - Konvertering av skostorlekssystem
EN ISO 20537, Skodon - Ordlista för identifiering av defekter vid visuell inspektion
ISO 5433:2022, Läder - Nöthud wet-blue - Specifikation
ISO 14087, Läder - Fysikaliska och mekaniska provningar - Bestämning av böjegenskaper
EN 16484, Läder - Riktlinjer för bestämning av lädrets ursprung
EN 17900, Läder - Specifikation av lädrets densitet
ISO 17072-2, Läder - Kemisk bestämning av metallinnehåll - Del 2: Totalt metallinnehåll
EN ISO 18218-1, Läder - Bestämning av alkylfenoletoxilater - Del 1: Direkt metod
ISO 18218-1, Läder - Bestämning av alkylfenoletoxilater - Del 1: Direkt metod
ISO 23702-1, Läder - Organiskt fluor - Del 1: Bestämning av icke flyktiga ämnen genom extraktionsmetod LC-MS/MS
EN ISO 23702-1, Läder - Organiskt fluor - Del 1: Bestämning av icke flyktiga ämnen genom extraktionsmetod LC-MS/MS
EN ISO 14268, Läder - Fysikaliska och mekaniska provningsmetoder - Bestämning av vattenångpermeabilitet
ISO 14268, Läder - Fysikaliska och mekaniska provningsmetoder - Bestämning av vattenångpermeabilitet
ISO 11936, Läder - Bestämning av totalhalten av vissa bisfenoler
EN ISO 11936, Läder - Bestämning av totalhalten av vissa bisfenoler
ISO 11644, Läder - Provning av beläggningens vidhäftning
ISO 16187, Skodon - Provningsmetoder för ovandelar, foder och Inläggssulor - Antibakteriell aktivitet
EN ISO 16187, Skodon - Provningsmetoder för ovandelar, foder och Inläggssulor - Antibakteriell aktivitet
ISO 19952, Skodon - Terminologi
EN ISO 19952, Skodon - Terminologi
ISO 7906, Leather — Tests for colour fastness — General principles of testing
ISO 2418, Leather — Chemical, physical, mechanical and fastness tests — Position and preparation of specimens for testing
ISO 19076, Läder - Mätning av lädrets yta - Elektronisk teknik
EN ISO 19076, Läder - Mätning av lädrets yta - Elektronisk teknik
EN ISO 2418, Läder - Kemiska, fysikaliska, mekaniska och äkthetsprov - Placering och förberedelse av prover för testning
ISO 17188, Classification and Performance guidelines of leather Portfolios and wallets
ISO 17406, Läder - Färghärdighetsprovning - Små provbitars färghärdighet mot lösningsmedel
ISO 19407, Skostorlek - Konverteringstabell för de viktigaste skostorlekssystem
ISO 19408, Skodon - Skostorlek - Ordlista och terminologi
EN 17848, Läder - Kemikalier - Kvalitetskontroll
ISO 18270, Classification and Performance Guidelines for Leather Upholstered Products
EN ISO 20137, Läder - Kemikalie tester - Vägledning för provning av kritiska kemikalier i läder
ISO 20137, Läder - Kemikalie tester - Vägledning för provning av kritiska kemikalier i läder
Visa fler Visa färre
Utgivet 198 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 158/AG 01, Läder
SIS/TK 158/AG 02, Skodon
Deltagare 6 företag och organisationer
Elmo Sweden AB, SVENLJUNGA
Nordeconsult Sweden AB, LUND
RISE IVF AB, Borås
Svensk Handel AB, STOCKHOLM
Svenska Garveriidkareföreningen, Tärnsjö
Volvo Car Corporation, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 20 internationella kommittéer
CEN/TC 289, Leather
CEN/TC 289/WG 1, Chemical test methods
CEN/TC 289/WG 2, Physical test methods
CEN/TC 289/WG 3, Fastness test methods
CEN/TC 289/WG 4, Technical specifications on the use of leather and terminology
CEN/TC 309, Footwear
CEN/TC 309/WG 1, Minimum performance requirements and test methods for components for footwear
CEN/TC 309/WG 2, Footwear and environmental aspects
CEN/TC 309/WG 4, Footwear sizing designation and marking system
SIS/TK 158/AG 01, Läder:

CEN/TC 289, Leather

CEN/TC 289/WG 1, Chemical test methods

CEN/TC 289/WG 2, Physical test methods

CEN/TC 289/WG 3, Fastness test methods

CEN/TC 289/WG 4, Technical specifications on the use of leather and terminology

ISO/TC 120, Leather

ISO/TC 120/SC 1, Raw hides and skins, including pickled pelts

ISO/TC 120/SC 2, Tanned leather

ISO/TC 120/SC 3, Leather products

ISO/TC 120/WG 1, Terminology

IULTCS, International Union of Leather Technologists and Chemists Societies

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera

Ämnesområden

Textil- och läderteknik (59) Läderteknik (59.140) Läderteknik Allmänt (59.140.01) Metoder och tillsatsmedel (59.140.10) Råhud, skinn och päls (59.140.20) Läder och päls (59.140.30) Läderprodukter (59.140.35) Maskiner och utrustning för läder- och pälsproduktion (59.140.40) Övrigt (59.140.99) Konfektionsindustri (61) Fotbeklädnader (61.060)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka på länkarna för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anette Eriksson
Projektledare
anette.eriksson@sis.se

Elin Hedström
Projektkoordinator
elin.hedstrom@sis.se