Standardutveckling · SIS/TK 158

Läder och skodon

Skor används av små och stora – både inomhus och utomhus. Hur kan man garantera att de är hållbara, komfortabla, att de håller passformen och inte innehåller farliga kemikalier? Läder som material används i skor men också inom andra områden såsom kläder, accessoarer, möbler och fordonsinredning. Därmed är läderstandarder applicerbara inom en mängd produktområden.

Bakgrund

Standarder underlättar i internationell kommunikation, vid produktutveckling, tillverkning, inköp och användande av produkter. De främjar även förhöjd produktkvalitet och reducerar reklamationer. Standarder leder också till att produkter blir säkrare t.ex .genom minskat innehåll/tillsättning av farliga kemikalier.

Sedan 2006 har den svenska kommittén SIS/TK 158 Läder och Skodon arbetat med standardiseringsverksamheten inom läder och skor, dessförinnan var detta uppdelat på två olika kommittéer. Läder används också inom andra områden såsom kläder, accessoarer, möbler och fordonsinredning. Därmed är läderstandarder applicerbara på en mängd produkter.

Ett område som är aktuellt nu på lädersidan är provningsmetoder för kemikalier men även produktkvalitetstandarder i form av provning av sömmar, motståndskraft mot kyla/värme, styrka och tänj. Riktlinjer för bestämning av lädrets ursprung har också tagits fram.

Även inom skor är det analyser och riktlinjer om högriskämnen (REACH) som är högst aktuellt men även standarder för ökad produktkvalitet i dragkedjor, dimensionsstabilitet, sömmar och nötning.

Ett värdefullt arbete

Att delta i en kommitté ger tillgång till ett svenskt och internationellt nätverk inom branschområdet, allmän information om standardisering, standardförslag, publicerade standarder och internationella dokument inom aktuellt område.

Våra svenska möten äger rum två gånger per år/utifrån behov. Under dessa möten informeras och diskuteras aktuella aktiviteter och händelser. Du får även möjlighet att delta i de internationella grupperna som skriver standard och påverka innehållet i standarder som är under utveckling. Du får också tillgång till rådgivning vid frågor som rör standarder inom aktuellt område.

Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion mellan olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens riktlinjer och standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

SIS/TK 158 svarar och kommenterar också på relevanta remisser inom området från Europeiska Kommissionen direkt/via Konsumentverket respektive Kommerskollegium.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Läder och skodon. Kanske du idag jobbar på ett företag som kvalitet- produktansvarig, tillverkare av läder eller skor, inköpare? Eller på bransch/intresseorganisation, myndighet eller universitet/högskola med anknytning till läder, läderprodukter eller skor. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet!

Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 71 standarder
EN ISO 19574, Skodon - Kvalitativ testmetod för utvärdering av antimögelaktivitet (tillväxttest)
EN ISO 16186, Skodon - Riskfyllda ämnen som kan förekomma i skodon och komponenter - Provningsmetod för att kvantitativt bestämma dimetylfumarat i skodonsmaterial
, Footwear - Test methods for whole shoe - Tensile strength of straps
, Footwear - Test method for accessories - Tensile strength of eyelets and hooks with laces
, Footwear - Test method for whole shoe - Flex resistance of whole shoe
, Footwear. Test method for accessories. Attachment strength.
, Footwear - Test method for top-pieces - Tensile strength
, Footwear - Test method for uppers - Fastness to rubbing using a rubber pad
EN 20537, Footwear - Vocabulary for identification of defects during visual inspection
EN , Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Determination of heavy metals in footwear materials
EN , Footwear - Chemical tests - Sampling locations
ISO 23352, Skodon - Kritiska ämnen som kan förekomma i skor och ingående delar - Bestämning av tungmetaller i skormaterial
CEN ISO/TR 20572, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Tillbehör
CEN ISO/TR 20879, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Ovandelar
ISO/TR 20879, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Ovandelar
ISO/TR 20572, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Tillbehör
ISO/TR 20880, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Slitsulor
CEN ISO/TR 20880, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Slitsulor (ISO/TR 20880)
CEN ISO/TR 20881, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Bindsulor (ISO/TR 20881)
ISO/TR 20882, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Foder och inläggssulor
CEN ISO/TR 20882, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Foder och inläggssulor (ISO/TR 20882)
CEN ISO/TR 20883, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Gelänker (ISO/TR 20883)
ISO/TR 20883, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Gelänker
CEN ISO/TR 22648, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Hälkappor och tåkappor
ISO/TR 22648, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Hälkappor och tåkappor
ISO 21061, Footwear - Chemical tests - General principles on the preparation of samples
EN ISO 21061, Skodon - Kemiska provningar - Allmänna principer för beredning av prover (ISO / DIS 21061: 2020)
ISO/TR 16178, Skodon - Riskfyllda ämnen som kan förekomma i skodon och komponenter
CEN ISO/TR 16178, Skodon - Riskfyllda ämnen som kan förekomma i skodon och komponenter
ISO 23241, Attributes for description of virtual last
ISO 5402-1, Läder - Bestämning av böjmotstånd - Del 1: Metod med flexometer
ISO 18219-2, Läder - Bestämning av klorerade kolväten i läder - Del 2: Kromatografisk metod för mellankedjade klorparaffiner (MCCPs)
ISO/TR 20537, Skodon - Ordlista för identifiering av defekter vid visuell inspektion
ISO PRF 9407, Skostorlekar - Storleksystem och märkning enligt Mondopoint
EN 13336, Läder - Egenskaper för läder till möbelklädsel - Vägledning för val av läder till möbler
EN ISO 18219-1, Läder - Bestämning av klorerade kolväten i läder - Del 1: Kromatografisk metod för kortkedjade klorparaffiner (SCCPs)
EN ISO 18219-2, Läder - Bestämning av klorerade kolväten i läder - Del 2: Kromatografisk metod för mellankedjade klorparaffiner (MCCPs)
ISO 24092, Läder - Råhudar av Kamel - Riktlinjer för klassificering på grundval av massa, storlek och defekter
ISO 20940, Läder - Överläder i full krom - Specifikationer och testmetoder
ISO/TS 19407:2015/Amd 1, Skodon - Skostorlek - Konvertering av skostorlekssystem - Tillägg 1
CEN ISO/TS 19409, Skodon - Skostorlek - Mätning av lästens dimensioner
CEN ISO/TS 19410-1, Skodon - Skostorlek - Invändig mätning av skodon - Del 1: Skolängd
EN 16223-1, Läder - Vägledning för beteckning och beskrivning av läder i möbler och i fordonsinteriör - Del 1: Möbelklädsel
EN 16223-2, Läder - Vägledning för beteckning och beskrivning av läder i möbler och i fordonsinteriör - Del 2: Fordonsinteriör
EN , Läder - Märkningskriterier för lädervaror
ISO 14931, Läder - Läder för kläder (utom pälsar) - Sepcifiaktioner och provningsmetoder
ISO 18219-1, Läder - Bestämning av klorerade kolväten i läder - Del 1: Kromatografisk metod för kortkedjade klorparaffiner (SCCPs)
EN ISO 27587, Läder - Kemiska provningar - Bestämning av fri formaldehyd i hjälpmedel till framställningsprocessen
ISO 24602, Leather - Code of practice for flaying of camel hide
ISO 24640, Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Test method for quantitatively determine perfluorinated compounds (PFC) in footwear materials
EN ISO 5402-1, Läder - Bestämning av böjmotstånd - Del 1: Metod med flexometer
, Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Test method for quantitatively determine perfluorinated compounds (PFC) in footwear materials
ISO 16181-2, Skodon - Riskfyllda ämnen som kan förekomma i skodon och komponenter - Bestämning av ftalater utan extraktion av lösningsmedel
EN ISO 16181-2, Skodon - Riskfyllda ämnen som kan förekomma i skodon och komponenter - Bestämning av ftalater utan extraktion av lösningsmedel
ISO 16181-1, Skodon - Riskfyllda ämnen som kan förekomma i skodon och komponenter - Bestämning av ftalater med extraktion av lösningsmedel
EN ISO 16181-1, Skodon - Riskfyllda ämnen som kan förekomma i skodon och komponenter - Bestämning av ftalater med extraktion av lösningsmedel
ISO 14930:2012/FDAmd 1, Läder - Läder till handskar - Specifikation - Tillägg 1: Färgfasthet vid friktion fram och tillbaka
ISO 19574, Footwear and footwear components - Qualitative test method to assess antifungal activity
EN ISO 17130, Läder - Fysikaliska och mekaniska provningar - Bestämning av dimensionsändring
EN ISO 14931, Läder - Läder för kläder (utom pälsar) - Sepcifiaktioner och provningsmetoder
ISO 16186, Skodon - Riskfyllda ämnen som kan förekomma i skodon och komponenter - Provningsmetod för att kvantitativt bestämma dimetylfumarat i skodonsmaterial
EN ISO 17226-1, Läder - Kemisk bestämning av formaldehydinnehåll - Del 1: Metod med vätskekromatografi (HPLC)
ISO 19957, Skodon - Provningsmetoder för klackar - Hållbarhet för klackstift
EN ISO 19957, Skodon - Provningsmetoder för klackar - Hållbarhet för klackstift
ISO/TS 19409, Skodon - Skostorlek - Mätning av lästens dimensioner
ISO 19410-1, Skodon - Skostorlek - Invändig mätning av skodon - Del 1: Skolängd
ISO 16189, Footwear — Critical substances potentially present in footwear and footwear components — Test method to quantitatively determine dimethylformamide in footwear materials
EN ISO 16189, Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Test method to quantitatively determine dimethylformamide in footwear materials (ISO/DIS 16189:2021)
ISO 16190, Footwear — Critical substances potentially present in footwear and footwear components — Test method to quantitatively determine polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in footwear materials
EN ISO 16190, Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Test method to quantitatively determine polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in footwear materials (ISO/DIS 16190:2021)
ISO 16131, Läder - Egenskaper hos möbelklädsel - Val av läder för möbler
Visa fler Visa färre
Utgivet 177 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 158/AG 01, Läder
SIS/TK 158/AG 02, Skodon
Deltagare 9 företag och organisationer
Elmo Sweden AB, SVENLJUNGA
Försvarets Materielverk FMV, STOCKHOLM
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
H&M Hennes & Mauritz GBC AB, Stockholm
Nordeconsult Sweden AB, LUND
RISE IVF AB, Borås
Svensk Handel AB, STOCKHOLM
Svenska Garveriidkareföreningen, SVENLJUNGA
Volvo Car Corporation, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 24 internationella kommittéer
ISO/TC 120, Leather
ISO/TC 120/SC 1, Raw hides and skins, including pickled pelts
ISO/TC 120/SC 2, Tanned leather
ISO/TC 120/SC 3, Leather products
ISO/TC 120/WG 1, Terminology
ISO/TC 137, Footwear sizing designations and marking systems
ISO/TC 137/WG 2, Size conversion
ISO/TC 137/WG 3, Last and Shoes
ISO/TC 137/WG 4, Digital foot, last and footwear
ISO/TC 216, Footwear
ISO/TC 216/WG 1, Minimum performance requirements and test methods for components for footwear
ISO/TC 216/WG 2, Footwear and environmental aspects
ISO/TC 216/WG 3, Terminology
ISO/TC 216/WG 5, Footwear and microbiological aspects
CEN/TC 289, Leather
CEN/TC 289/WG 1, Chemical test methods
CEN/TC 289/WG 2, Physical test methods
CEN/TC 289/WG 3, Fastness test methods
CEN/TC 289/WG 4, Technical specifications on the use of leather and terminology
CEN/TC 309, Footwear
CEN/TC 309/WG 1, Minimum performance requirements and test methods for components for footwear
CEN/TC 309/WG 2, Footwear and environmental aspects
CEN/TC 309/WG 4, Footwear sizing designation and marking system
IULTCS, International Union of Leather Technologists and Chemists Societies
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera

Ämnesområden

Textil- och läderteknik (59) Läderteknik (59.140) Läderteknik Allmänt (59.140.01) Metoder och tillsatsmedel (59.140.10) Råhud, skinn och päls (59.140.20) Läder och päls (59.140.30) Läderprodukter (59.140.35) Maskiner och utrustning för läder- och pälsproduktion (59.140.40) Övrigt (59.140.99) Konfektionsindustri (61) Fotbeklädnader (61.060)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Farshad Akhondi
Projektledare
0704269876
farshad.akhondi@sis.se

Elin Lindblom
Projektassistent
elin.lindblom@sis.se