Standardutveckling · SIS/TK 158

Läder och skodon

Skor används av små och stora – både inomhus och utomhus. Hur kan man garantera att de är hållbara, komfortabla, att de håller passformen och inte innehåller farliga kemikalier? Läder som material används i skor men också inom andra områden såsom kläder, accessoarer, möbler och fordonsinredning. Därmed är läderstandarder applicerbara inom en mängd produktområden.

Bakgrund

Standarder underlättar i internationell kommunikation, vid produktutveckling, tillverkning, inköp och användande av produkter. De främjar även förhöjd produktkvalitet och reducerar reklamationer. Standarder leder också till att produkter blir säkrare t.ex .genom minskat innehåll/tillsättning av farliga kemikalier.

Sedan 2006 har den svenska kommittén SIS/TK 158 Läder och Skodon arbetat med standardiseringsverksamheten inom läder och skor, dessförinnan var detta uppdelat på två olika kommittéer. Läder används också inom andra områden såsom kläder, accessoarer, möbler och fordonsinredning. Därmed är läderstandarder applicerbara på en mängd produkter.

Ett område som är aktuellt nu på lädersidan är provningsmetoder för kemikalier men även produktkvalitetstandarder i form av provning av sömmar, motståndskraft mot kyla/värme, styrka och tänj. Riktlinjer för bestämning av lädrets ursprung har också tagits fram.

Även inom skor är det analyser och riktlinjer om högriskämnen (REACH) som är högst aktuellt men även standarder för ökad produktkvalitet i dragkedjor, dimensionsstabilitet, sömmar och nötning.

Ett värdefullt arbete

Att delta i en kommitté ger tillgång till ett svenskt och internationellt nätverk inom branschområdet, allmän information om standardisering, standardförslag, publicerade standarder och internationella dokument inom aktuellt område.

Våra svenska möten äger rum två gånger per år/utifrån behov. Under dessa möten informeras och diskuteras aktuella aktiviteter och händelser. Du får även möjlighet att delta i de internationella grupperna som skriver standard och påverka innehållet i standarder som är under utveckling. Du får också tillgång till rådgivning vid frågor som rör standarder inom aktuellt område.

Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion mellan olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens riktlinjer och standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

SIS/TK 158 svarar och kommenterar också på relevanta remisser inom området från Europeiska Kommissionen direkt/via Konsumentverket respektive Kommerskollegium.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Läder och skodon. Kanske du idag jobbar på ett företag som kvalitet- produktansvarig, tillverkare av läder eller skor, inköpare? Eller på bransch/intresseorganisation, myndighet eller universitet/högskola med anknytning till läder, läderprodukter eller skor. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet!

Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 87 standarder
ISO 14931, Läder - Egenskaper hos läder för kläder
EN ISO 24267, Footwear - Friction test methods for casual footwear and components
ISO 24267, Footwear - Friction test methods for casual footwear and components
EN ISO 24266, Footwear - Test methods for whole shoe-flexing durability
ISO 24266, Footwear - Test methods for whole shoe-flexing durability
EN ISO 24265, Footwear - Attachment strength of top pieces
ISO 24265, Footwear - Test methods for uppers-fastness to rubbing using a rubber pad
EN ISO 24264, Footwear - Attachment strength of top pieces
ISO 24264, Footwear - Attachment strength of top pieces
EN ISO 24263, Footwear - Attachment strength of straps, trims and accessories
ISO 24263, Footwear - Attachment strength of straps, trims and accessories
EN , Läder - Märkningskriterier för lädervaror
EN 16223-2, Läder - Vägledning för beteckning och beskrivning av läder i möbler och i fordonsinteriör - Del 2:
EN 16223-1, Läder - Vägledning för beteckning och beskrivning av läder i möbler och i fordonsinteriör - Del 1:
CEN ISO/TS 19410-1, Skodon - Skostorlek - Invändig mätning av skodon - Del 1: Skolängd
CEN ISO/TS 19409, Skodon - Skostorlek - Mätning av lästens dimensioner
ISO/TS 19407:2015/Amd 1, Skodon - Skostorlek - Konvertering av skostorlekssystem - Tillägg 1
EN ISO 17234-1, Läder - Kemiska provningar för bestämning av vissa azofärgämnen i färgat läder - Del 1: Bestämning av vissa aromatiska aminer härledda från azofärgämnen
EN ISO 14088, Läder - Kemiska provningar - Kvantitativ analys av garvningsmedel med filtermetod
ISO 23910, Läder - Fysikaliska och mekaniska provningar - Mätning av nålrivhållfasthet
ISO 20940, Leather - Crust full chrome upper leather - Specification and test methods
ISO 24092, Läder - Råhudar av Kamel - Riktlinjer för klassificering på grundval av massa, storlek och defekter
EN ISO 3376, Läder - Fysikaliska och mekaniska provningar - Bestämning av draghållfasthet och procentuell töjning (ISO/DIS 3376:2019)
EN ISO 20136, Läder - Bestämning av nedbrytbarhet med mikroorganismer
EN ISO 17076-1, Läder - Bestämning av nötningshållfasthet - Del 1: Tabermetod
EN ISO 18219-2, Läder - Bestämning av klorerade kolväten i läder - Del 2: Kromatografisk metod för mellankedjade klorparaffiner (MCCP)
EN ISO 18219-1, Läder - Bestämning av klorerade kolväten i läder - Del 1: Kromatografisk metod för kortkedjade klorparaffiner (SCCP)
EN 13336, Läder - Egenskaper för läder till möbelklädsel - Vägledning för val av läder till möbler
ISO PRF 9407, Skostorlekar - Storleksystem och märkning enligt Mondopoint
ISO/TR 20537, Skodon - Ordlista för identifiering av defekter vid visuell inspektion
ISO 27587, Läder - Kemiska provningar - Bestämning av fri formaldehyd i hjälpmedel till framställningsprocessen
ISO 20136, Läder - Bestämning av nedbrytbarhet med mikroorganismer
ISO 18219-2, Leather - Chemical tests - Determination of chlorinated hydrocarbons in leather - Chromatographic method for middle chain chlorinated paraffins (MCCP) - Part 2: Title missing
ISO 17234-1, Läder - Kemiska provningar för bestämning av vissa azofärgämnen i färgat läder - Del 1: Bestämning av vissa aromatiska aminer härledda från azofärgämnen
ISO 17076-1, Läder - Bestämning av nötningshållfasthet - Del 1: Taber metod
ISO 14088, Läder - Kemiska provningar - Kvantitativ analys av garvningsmedel med filtermetod
ISO 13365-2, Läder - Kemisk bestämning av innehållet i konserveringsmedel (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) i läder genom vätskekromatografi - Del 2: Utdragbart innehåll
ISO 13365-1, Läder - Kemisk bestämning av innehållet i konserveringsmedel (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) i läder genom vätskekromatografi - Del 1: Totalt innehåll
ISO 5402-1, Läder - Bestämning av böjmotstånd - Del 1: Metod med flexometer
ISO 3376, Läder - Fysikaliska och mekaniska provningar- Bestämning av draghållfasthet och procentuell töjning
ISO 18218-2, Läder - Bestämning av alkylfenoletoxilater - Del 2: Indirekt metod
ISO/TS 19410-1, Skodon - Skostorlek - Invändig mätning av skodon - Del 1: Skolängd
ISO/TS 19409, Skodon - Skostorlek - Mätning av lästens dimensioner
EN ISO 18218-2, Läder - Bestämning av alkylfenoletoxilater - Del 2: Indirekt metod
ISO 23241, Attributes for description of virtual last
CEN ISO/TR 16178, Skodon - Riskfyllda ämnen som kan förekomma i skodon och komponenter
ISO 26082-1, Läder - Fysikalisk och mekanisk provningsmetod för bestämning av nedsmutsning - Del 1: Gnidningsmetod
ISO/TR 16178, Skodon - Riskfyllda ämnen som kan förekomma i skodon och komponenter
EN ISO 21061, Footwear - Chemical tests - Preparation of samples
ISO 21061, Footwear - Chemical tests - Preparation of samples
ISO 17700, Skodon - Provningsmetoder för ovanläder, foder och inläggssulor - Färgbeständighet mot gnuggning
EN ISO 17700, Skodon - Provningsmetoder för ovanläder, foder och inläggssulor - Färgbeständighet mot gnuggning
ISO 19577, Skodon - Kritiska ämnen som kan förekomma i skodon och komponenter - Bestämning av nitroskopier
ISO/TR 22648, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Hälkappor och tåkappor
CEN ISO/TR 22648, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Hälkappor och tåkappor
ISO/TR 20883, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Gelänker
CEN ISO/TR 20883, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Gelänker (ISO/TR 20883)
CEN ISO/TR 20882, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Foder och inläggssulor (ISO/TR 20882)
ISO/TR 20882, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Foder och inläggssulor
CEN ISO/TR 20881, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Bindsulor (ISO/TR 20881)
CEN ISO/TR 20880, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Slitsulor (ISO/TR 20880)
ISO/TR 20880, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Slitsulor
ISO/TR 20572, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Tillbehör
ISO/TR 20879, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Ovandelar
CEN ISO/TR 20879, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Ovandelar
CEN ISO/TR 20572, Skodon - Prestandakrav för skodonsdelar - Tillbehör
ISO 23352, Skodon - Kritiska ämnen som kan förekomma i skor och ingående delar - Bestämning av tungmetaller i skormaterial
EN , Footwear - Chemical tests - Sampling locations
EN , Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Determination of heavy metals in footwear materials
EN 20537, Footwear - Vocabulary for identification of defects during visual inspection
ISO 15115.2, Läder - Ordlista
, Footwear - Test method for uppers - Fastness to rubbing using a rubber pad
, Footwear - Test method for top-pieces - Tensile strength
, Footwear. Test method for accessories. Attachment strength.
, Footwear - Test method for whole shoe - Flex resistance of whole shoe
, Footwear - Test method for accessories - Tensile strength of eyelets and hooks with laces
, Footwear - Test methods for whole shoe - Tensile strength of straps
ISO 22244, Läder - Råhudar - Riktlinjer för bevarande av hudar
EN ISO 23910, Läder - Fysikaliska och mekaniska provningar - Mätning av nålrivhållfasthet
EN ISO 13365-2, Läder - Kemisk bestämning av innehållet i konserveringsmedel (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) i läder genom vätskekromatografi - Del 2: Utdragbart innehåll
EN ISO 13365-1, Läder - Kemisk bestämning av innehållet i konserveringsmedel (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) i läder genom vätskekromatografi - Del 1: Totalt innehåll
CEN ISO/TS 16186, Skodon - Riskfyllda ämnen som kan förekomma i skodon och komponenter - Provningsmetod för att kvantitativt bestämma dimetylfumarat i skodonsmaterial
CEN ISO/TS 16181, Skodon - Riskfyllda ämnen som kan förekomma i skodon och komponenter - Bestämning av ftalater i skodonsmaterial
ISO 22284, Läder - Råskinn - Riktlinjer för bevarande av get- och fårskinn
EN 19574, Footwear and footwear components - Qualitative test method to assess antifungal activity (growth test)
EN ISO 19577, Skodon - Kritiska ämnen som kan förekomma i skodon och komponenter - Bestämning av nitroskopier
EN ISO 20535, Skodon - Testmetod för bindsulor och inläggssulor - Dimensionsförändringar efter cykler av vätning och torkning
Visa fler Visa färre
Utgivet 186 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 158/AG 01, Läder
SIS/TK 158/AG 02, Skodon
Deltagare 8 företag och organisationer
Elmo Sweden AB, Svenljunga
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
H&M Hennes & Mauritz GBC AB, Stockholm
RISE IVF AB, Mölndal
Svensk Handel AB, Stockholm
Svenska Garveriidkareföreningen, Tärnsjö
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Car Corporation, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 16 internationella kommittéer
ISO/IULTCS, International Union of Leather Technologists and Chemists Societies
ISO/TC 120, Leather
ISO/TC 120/SC 1, Raw hides and skins, including pickled pelts
ISO/TC 120/SC 2, Tanned leather
ISO/TC 120/SC 3, Leather products
ISO/TC 137, Sizing system, designations and marking for boots and shoes - STAND BY
ISO/TC 216, Footwear
CEN/TC 289, Leather
CEN/TC 289/WG 1, Chemical test methods
CEN/TC 289/WG 2, Physical test methods
CEN/TC 289/WG 3, Fastness test methods
CEN/TC 289/WG 4, Technical specifications on the use of leather and terminology
CEN/TC 309, Footwear
CEN/TC 309/WG 1, Performance requirements and test methods for components for footwear
CEN/TC 309/WG 2, Footwear and environment aspects
CEN/TC 309/WG 4, Footwear sizing designation and marking system
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera

Ämnesområden

Textil- och läderteknik Läderteknik Läderteknik Allmänt Metoder och tillsatsmedel Råhud, skinn och päls Läder och päls Läderprodukter Maskiner och utrustning för läder- och pälsproduktion Övrigt Konfektionsindustri Fotbeklädnader


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

www.sis.se/NTC

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Farshad Akhondi

Farshad Akhondi
Projektledare
08-55552040
farshad.akhondi@sis.se

Maria Andersson

Maria Andersson
Projektassistent
08-55552175
maria.andersson@sis.se