Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17229:2016

Läder - Fysikaliska och mekaniska provningsmetoder - Bestämning av absorption av vattenånga (ISO 17229:2016)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a method for determining the water vapour absorption of leather. The method is applicable for all leathers but is particularly relevant for leathers intended for footwear uppers and linings.

Ämnesområden

Läder och päls (59.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Läder och skodon, SIS/TK 158

Internationell titel: Leather - Physical and mechanical tests - Determination of water vapour absorption (ISO 17229:2016)

Artikelnummer: STD-8019409

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-03-14

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 17229