Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17074:2011

Läder - Fysikaliska och mekaniska provningsmetoder - Bestämning av härdighet mot horisontell flamspridning (ISO 17074:2006)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a method for determining the horizontal burning rate of leather. It is applicable to all light leathers but is particularly intended for leathers used in the passenger compartment of motor vehicles. NOTE The method uses the apparatus specified in ISO 3795 but incorporates special provisions for sampling, conditioning and testing of leather.

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Läder och päls (59.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Läder och skodon, SIS/TK 158

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-81655

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-09-19

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 14326:2004