Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3380:2015

Läder - Fysikaliska och mekaniska provningsmetoder - Bestämning av krymptemperatur upp till 100 °C (ISO 3380:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a method for determination of the shrinkage temperature of leather up to 100 °C. It is applicable to all leathers.

Ämnesområden

Läder och päls (59.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Läder och skodon, SIS/TK 158

Internationell titel: Leather - Physical and mechanical tests - Determination of shrinkage temperature up to 100 °C (ISO 3380:2015)

Artikelnummer: STD-8016295

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-09-22

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 3380