Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17070:2015

Läder - Kemiska provningar - Bestämning av tetraklorfenol-, triklorfenol-, diklorfenol-, monoklorfenol- isomerer och pentaklorfenol innehåll (ISO 17070:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a method for determining the content of tetrachlorophenol-, trichlorophenol-, dichlorophenol-, monochlorophenol-isomers, and pentachlorophenol, its salts, and esters in leather.NOTE Bromophenol isomers can also be determined using this method.

Ämnesområden

Läder och päls (59.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Läder och skodon, SIS/TK 158

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-105860

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-03-10

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 17070:2006