Standard Svensk standard · SS-EN 16055:2012

Läder – Råhudar och skinn av nötkreatur – Beskrivning, presentation och konservering

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard establishes the following for raw bovine hides and skins intended for the manufacture of leather: - terms and definitions; - rules for presenting raw hides and skins. It applies to fresh and cured bovine hides and skins. It is not the aim of this document to interfere with the normal commercial agreement between the buyer and the hide and skin supplier. This European Standard may be used in case of disagreement between the two parties.

Ämnesområden

Råhud, skinn och päls (59.140.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Läder och skodon, SIS/TK 158

Internationell titel: Leather - Raw bovine hides and skins - Description, presentation and preservation

Artikelnummer: STD-84905

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-02-06

Antal sidor: 24