Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4044:2017

Läder - Kemiska provningar - Beredning av provbitar avsedda för kemiska analyser (ISO 4044:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 4044:2017 specifies how to prepare a test sample of leather for chemical analysis. The test sample can be either ground or cut into small pieces. Unless specified in this document, the method to be used depends on the size of leather sample available for testing.

Ämnesområden

Läder och päls (59.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Läder och skodon, SIS/TK 158

Internationell titel: Leather - Chemical tests - Preparation of chemical test samples (ISO 4044:2017)

Artikelnummer: STD-8024961

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-02-08

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 4044:2008