Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16190:2021

Skodon - Riskfyllda ämnen som kan förekomma i skodon och komponenter - Provningsmetod för att kvantitativt bestämma polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i skodonsmaterial (ISO 16190:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16190:2021

Skodon - Riskfyllda ämnen som kan förekomma i skodon och komponenter - Provningsmetod för att kvantitativt bestämma polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i skodonsmaterial (ISO 16190:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method to determine the amounts of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in footwear and footwear components.
NOTE A list of relevant materials can be found in ISO/TR 16178:2021, Table 1[3].

Ämnesområden

Fotbeklädnader (61.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16190:2021

Skodon - Riskfyllda ämnen som kan förekomma i skodon och komponenter - Provningsmetod för att kvantitativt bestämma polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i skodonsmaterial (ISO 16190:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skodon, SIS/TK 158/AG 02

Internationell titel: Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Test method to quantitatively determine polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in footwear materials (ISO 16190:2021)

Artikelnummer: STD-80032715

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-11-30

Antal sidor: 24