Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19074:2015

Läder - Fysikaliska och mekaniska provningar - Bestämning av vattenabsorption genom kapillärverkan (uppsugning) (ISO 19074:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies a method for determining the rate of absorption of water by capillary action or wicking in leathers. It is applicable to all types of leather.

Ämnesområden

Läder och päls (59.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Läder och skodon, SIS/TK 158

Internationell titel: Leather - Physical and mechanical tests - Determination of water absorption by capillary action (wicking) (ISO 19074:2015)

Artikelnummer: STD-8016227

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-09-20

Antal sidor: 20