Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19071:2016

Läder - Kemiska tester - Bestämning av krom (VI) och reduktionspotentialen för krom garvämnen (ISO 19071:2016)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a test method for the determination of chromium (VI) content in chromium tanning agents. The results give information about the reductive potential of the chromium tanning agent.

Ämnesområden

Läder och päls (59.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Läder och skodon, SIS/TK 158

Internationell titel: Leather - Chemical tests - Determination of chromium (VI) and the reductive potential for chromium tanning agents (ISO 19071:2016)

Artikelnummer: STD-8020256

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-04-28

Antal sidor: 20