Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4045:2018

Läder - Kemiska provningar - Bestämning av pH och differensvärde mellan pH av lösningen och dess tiofaldiga utspädning (ISO 4045:2018)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a method for determining the pH value and the difference figure of an aqueous leather extract. It is applicable to all types of leather.

Ämnesområden

Läder och päls (59.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Läder och skodon, SIS/TK 158

Internationell titel: Leather - Chemical tests - Determination of pH and difference figure (ISO 4045:2018)

Artikelnummer: STD-80004591

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-06-12

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN ISO 4045:2008