Standardutveckling · SIS/TK 104

Tätningselement

Ett felaktigt tätningselement är en katastrof för en produkt. Att standardisera mått för O-ringar och radialtätningar är ett första väsentligt steg. Lika viktigt är också att välja rätt material för respektive inbyggnad. För den svenska industrin, som är tekniskt avancerad och exportberoende, innebär standardiseringen möjligheter att välja tätningselement med rätt egenskaper.

Arbetet är inriktat på att aktivt delta i det internationella arbetet som bedrivs inom Sealing devices, ISO/TC 131/SC 7. Projektet avser att fortlöpande ta aktiv del i det internationella arbetet med målsättningen att påverka så att svenska industrins intressen tillvaratas i de standarder som ges ut för i första hand O-ringar, radialtätningar och materialkrav.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 3 standarder
ISO 7425-2, Hydrauliska anläggningar - Spår för tätningar med fjäderelement av elastomer - Mått och toleranser - Del 2: Spår för kolvstång
ISO 7425-1, Hydrauliska anläggningar - Spår för tätningar med fjäderelement av elastomer - Mått och toleranser - Del 1: Spår för kolvtätning
ISO 3601-1:2012/Amd 1, Hydraulik och pneumatik - O-ringar - Del 1: Mått, tvärsnitt, toleranser och beteckningskoder- Tillägg 1
Utgivet 27 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 5 företag och organisationer
Scania CV AB, Södertälje
Trelleborg Ersmark AB, Ersmark
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Construction Equipment AB, Eskilstuna
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
ISO/TC 131/SC 7, Sealing devices
ISO/TC 131/SC 7/WG 3, Design criteria for standard O-ring applications
ISO/TC 131/SC 7/WG 4, Rotary shaft lip type seals
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer om Tätningselement

Ämnesområden

Fluidsystem och delar Hydrauliska system Filter, tätningar och föroreningar av fluider