Standard Svensk standard · SS-ISO 3601-1:2012

Hydraulik och pneumatik - O-ringar - Del 1: Mått, tvärsnitt, toleranser och beteckningskoder (ISO 3601-1:2012, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 3601-1:2012 specifies the inside diameters, cross-sections, tolerances and designation codes for O-rings used in fluid power systems for general industrial and aerospace applications. The dimensions and tolerances specified in ISO 3601-1:2012 are suitable for any elastomeric material, provided that suitable tooling is available.

Ämnesområden

Filter, tätningar och föroreningar av fluider (23.100.60) Tätningar (83.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätningselement, SIS/TK 104

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-88053

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-11-19

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-ISO 3601-1:2008/Cor 1:2009 , SS-ISO 3601-1:2008/Cor 2:2009 , SS-ISO 3601-1:2008