Standard Svensk standard · SS-ISO 3601-1:2008/Cor 1:2009

Hydraulik och pneumatik - O-ringar - Del 1: Mått, tvärsnitt, toleranser och beteckningskoder (ISO 3601-1:2008/Cor 1:2009, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 3601-1:2012

Ämnesområden

Filter, tätningar och föroreningar av fluider (23.100.60) Tätningar (83.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätningselement, SIS/TK 104

Internationell titel: Fluid power systems - O-rings - Part 1: Inside diameters, cross-sections, tolerances and designation codes - (ISO 3601-1:2008/Cor 1:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-70715

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-09-14

Antal sidor: 4

Korrigerar: SS-ISO 3601-1:2008

Ersätts av: SS-ISO 3601-1:2012