Standard Svensk standard · SS-ISO 7986

Hydrauliska anläggningar - Tätningselement - Standardiserade provningsmetoder för att fastställa prestanda för tätningar som används i hydrauliska applikationer med fram- och återgående rörelser

Status: Gällande

Ämnesområden

Övriga komponenter till hydrauliska system (23.100.99) Tätningar (83.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätningselement, SIS/TK 104

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-23807

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-10-16

Antal sidor: 25