Standard Svensk standard · SS-ISO 6194-3:2009

Tätningselement - Radialtätningar innehållande tätningselement av elastomer - Del 3: Förvaring, hantering och installation (ISO 6194-3:2009, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 6194 describes seals utilizing elastomeric sealing elements. They are considered suitable for use under low-pressure conditions; see ISO 6194-1:2007, 6.1. This part of ISO 6194 gives users of lip-type seals requirements and guidance on the careful storage, handling and proper installation of rotary shaft lip-type seals; attention is drawn to the hazards involved and ways of avoiding them. NOTE ISO 6194 (all parts) is complementary to ISO 16589 (all parts), which covers seals incorporating thermoplastic sealing elements.

Ämnesområden

Filter, tätningar och föroreningar av fluider (23.100.60) Tätningar (83.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätningselement, SIS/TK 104

Internationell titel: Rotary shaft lip-type seals incorporating elastomeric sealing elements - Part 3: Storage, handling and installation (ISO 6194-3:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-71924

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-12-07

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 6194-3