Standard Svensk standard · SS 2292:2018

Tätningselement - O-ringar - Stödringar

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies requirements, dimensions and tolerances for five types of anti-extrusion rings for static application, which are also known as back-up rings:
a) spiral type (T1);
b) angle cut type (T2);
c) solid type (T3);
d) angle cut concave type (T4);
e) solid concave type (T5).
These anti-extrusion rings are intended to be used with selected O-ring sizes specified in SS 1586 and the relevant housing dimensions specified in SS 1588.

Ämnesområden

Tätningar, boxpackningar (21.140) Filter, tätningar och föroreningar av fluider (23.100.60) Tätningar (83.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätningselement, SIS/TK 104

Internationell titel: Sealing elements — O-rings — Anti-extrusion rings (back-up rings)

Artikelnummer: STD-80005389

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-07-05

Antal sidor: 36

Ersätter: SMS 2292 , SMS 2294