Standard Svensk standard · SS-ISO 6547

Hydrauliska anläggningar - Cylindrar - Spår för kolvtätningar med styrringarför cylindrar - Mått och toleranser

Status: Gällande

Ämnesområden

Tätningar, boxpackningar (21.140)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Tätningselement, SIS/TK 104

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-4431

Utgåva: 1

Fastställd: 1985-11-15

Antal sidor: 6