Standard Svensk standard · SS-ISO 3601-4:2008

Hydraulik och pneumatik - O-ringar - Del 4: Stödringar (ISO 3601-4:2008, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 3601 specifies dimensions and tolerances for five types of anti-extrusion rings, which are also known as back-up rings:
a) spiral type (T1);
b) angle cut type (T2);
c) solid type (T3);
d) angle cut concave type (T4);
e) solid concave type (T5).
These anti-extrusion rings are for use with selected O-ring sizes as specified in ISO 3601-1 and the relevant housing dimensions specified in ISO 3601-2.

Ämnesområden

Filter, tätningar och föroreningar av fluider (23.100.60) Tätningar (83.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätningselement, SIS/TK 104

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-66716

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-06-17

Antal sidor: 24