Standard Svensk standard · SS-ISO 3601-5:2016

Hydraulik och pneumatik - O-ringar - Del 5: Specifikation av elastomermaterial för allmänna industriella tillämpningar (ISO 3601-5:2015, second edition, corrected version)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 3601 contains the material specification of a selection of standard elastomeric materials (rubber) for O-rings used in general industrial applications. It also indicates the ability of the materials to satisfy many of the requirements associated with fluid power components.

Only materials which are in universal usage are specified; other compounds are available and can be used.

The required physical properties and test methods (including test specimen) should be agreed upon between equipment manufacturer/user and O-ring manufacturer/supplier.

Ämnesområden

Filter, tätningar och föroreningar av fluider (23.100.60) Tätningar (83.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätningselement, SIS/TK 104

Internationell titel: Fluid power systems - O-rings - Part 5: Specification of elastomeric materials for industrial applications (ISO 3601-5:2015, second edition, corrected version)

Artikelnummer: STD-8018916

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-02-17

Antal sidor: 28