Standard Svensk standard · SS-ISO 16589-4:2012

Tätningselement - Radialtätningar innehållande tätningselement av termoplast - Del 4: Funktionsprovning (ISO 16589-4:2011, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 16589 specifies seals utilizing sealing elements manufactured from suitably formulated compounds based on thermoplastic materials, such as polytetrafluoroethylene (PTFE). They are considered suitable for use under low pressure conditions.

This part of ISO 16589 specifies general performance tests which can be used for seal qualification purposes. Materials quality control, dynamic testing, and supplementary low temperature testing requirements are covered.

NOTE ISO 16589 is complementary to ISO 6194, which covers seals incorporating elastomeric sealing elements.

Ämnesområden

Filter, tätningar och föroreningar av fluider (23.100.60) Tätningar (83.140.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätningselement, SIS/TK 104

Internationell titel: Rotary shaft lip-type seals incorporating thermoplastic sealing elements - Part 4: Performance test procedures (ISO 16589-4:2011, IDT)

Artikelnummer: STD-84838

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-01-20

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 16589-4