Standardutveckling · SIS/TK 187

Ballast

Ballast används i all typ av konstruktion, både för husbyggnad och anläggning, och är en av huvudingredienserna i såväl betong och murbruk som asfalt, dessutom används den obunden i många former som exempelvis under järnvägsspår. Kommittén arbetar med standarder för provmetoder för ballast så som produktstandarder som anger en specifik egenskap.

Syftet med kommittén är att arbeta med standardisering av naturlig, återanvänd och krossad ballast och fastslå dess egenskaper, testmetoder och provtagningsmetoder. Europastandarder för ballast ska underlätta för såväl producenter som konsumenter, vilket ska leda till att det ska gå att producera, sälja och använda produkter utifrån en enhetlig och gemensam egenskapsredovisning i hela Europa.

Genom ett aktivt deltagande i Europa påverkas innehållet i Europastandarder så att hänsyn till svenska förhållanden och intressen kommer att tas. Verksamheten koncentrerades under 90-talet till framtagningen av standardiserade provningsmetoder för ett antal utvalda ballastegenskaper, men på senare år har arbetet främst handlat om produktstandarder för de viktigaste ballastprodukterna. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 16 standarder
EN 13450, Makadamballast för järnväg
EN 1744-4, Ballast - Kemiska egenskaper - Del 4: Bestämning av vattenkänslighet hos filler avsedd för asfaltmassor
EN 932-3, Ballast - Generella egenskaper - Del 3: Petrografisk beskrivning, förenklad metod
EN 1097-6, Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 6: Bestämning av korndensitet och vattenabsorption
EN 933-9, Ballast - Geometriska egenskaper - Del 9: Bedömning av finmaterial - Metylenblåprovning
EN 13055, Lättballast
EN xxx, Tests for chemical properties of aggregates — Releasable alkali content of aggregates
EN 13383-1, Ballast - Vattenbyggnadssten - Del 1: Krav
EN 13383-2, Ballast - Vattenbyggnadssten - Del 2: Provningsmetoder
EN 933-6, Ballast - Geometriska egenskaper - Del 6: Bestämning av kornform - Flödestal
EN 933-5, Ballast - Geometriska egenskaper - Del 5: Bestämning av andel korn med krossade och brutna ytor hos grov ballast
EN 1097-7, Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 7: Bestämning av korndensitet hos filler - Pyknometermetod
EN 13450-1, Makadamballast för järnväg. Del 1 - Produkt standard
EN 13450-2, Makadamballast för järnväg. Del 2 - Stödinformation
EN 17555-1, xxxx
EN 17555-2, xxxx
Visa fler Visa färre
Utgivet 69 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 26 företag och organisationer
Boliden Smelters, Stockholm
DNV GL Business Assurance Sweden AB, SOLNA
Henrik Broms Konsult AB, HÄSSELBY
Jernkontoret, STOCKHOLM
LKAB Minerals AB, Luleå
MinFo, Stockholm
NCC Industry AB, Göteborg
NCC Industry AB Sverige Öst, Upplands Väsby
Nordcert AB, STOCKHOLM
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Sand & Grus AB Jehander, RIMBO
Skanska Sverige AB, Upplands Väsby
SSAB Merox AB, OXELÖSUND
Svensk Betong Service AB, STOCKHOLM
Sveriges Bergmaterialindustri SBMI AB, STOCKHOLM
Sveriges Geologiska Undersökning, UPPSALA
Swerock AB, Hisings Backa
Svevia AB, Göteborg
Svevia AB (publ), SOLNA
Thomas Concrete Group AB, GÖTEBORG
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, Linköping
Trafikverket, Malmö
Vattenfall AB, Älvkarleby
Vattenfall AB, Solna
Vattenfall Services Nordic AB, Älvkarleby
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
CEN/TC 154, Aggregates
CEN/TC 154/SC 1, Aggregates for mortars
CEN/TC 154/SC 2, Aggregates for concrete, including those for use in roads and pavements
CEN/TC 154/SC 3, Bituminous bound aggregates
CEN/TC 154/SC 4, Hydraulic bound and unbound aggregates
CEN/TC 154/SC 5, Lightweight aggregates
CEN/TC 154/SC 6, Test methods
CEN/TC 154/WG 10, Armourstone
CEN/TC 154/WG 11, Railway ballast
CEN/TC 154/WG 12, Aggregates from secondary source
CEN/TC 154/WG 13, Dangerous substances
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Andreas Mannberg
Projektledare
andreas.mannberg@sis.se

Viveka Odlen
Projektledare
viveka.odlen@sis.se

Camilla Halén
Projektassistent
camilla.halen@sis.se