Standardutveckling · SIS/TK 187

Ballast

Ballast används i all typ av konstruktion, både för husbyggnad och anläggning, och är en av huvudingredienserna i såväl betong och murbruk som asfalt, dessutom används den obunden i många former som exempelvis under järnvägsspår. Kommittén arbetar med standarder för provmetoder för ballast så som produktstandarder som anger en specifik egenskap.

Syftet med kommittén är att arbeta med standardisering av naturlig, återanvänd och krossad ballast och fastslå dess egenskaper, testmetoder och provtagningsmetoder. Europastandarder för ballast ska underlätta för såväl producenter som konsumenter, vilket ska leda till att det ska gå att producera, sälja och använda produkter utifrån en enhetlig och gemensam egenskapsredovisning i hela Europa.

Genom ett aktivt deltagande i Europa påverkas innehållet i Europastandarder så att hänsyn till svenska förhållanden och intressen kommer att tas. Verksamheten koncentrerades under 90-talet till framtagningen av standardiserade provningsmetoder för ett antal utvalda ballastegenskaper, men på senare år har arbetet främst handlat om produktstandarder för de viktigaste ballastprodukterna. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 15 standarder
EN 1097-6, Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 6: Bestämning av korndensitet och vattenabsorption
EN 932-3, Ballast - Generella egenskaper - Del 3: Petrografisk beskrivning, förenklad metod
CEN/TS CENTC 154 N1407, Source materials considered in the development of the Aggregate standards of TC 154 —Complementary element
EN 13055, Lättballast - Lättballast för betong och bruk (inklusive injekteringsbruk), asfaltmassor, ytbehandling, obundna och bundna tillämpningar
EN 16236:2018/A1, Assessment and Verification of the Constancy of Performance (AVCP) of aggregates - Type testing and Factory Production Control Amd 1
EN 933-2, Ballast - Geometriska egenskaper - Del 2: Bestämning av kornstorleksfördelning - Siktar, öppningars nominellastorlek
EN 1097-2, Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 2: Metoder för bestämning av motstånd mot fragmentering
EN 1097-8, Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 8: Bestämning av poleringsvärdet
EN 1744-4, Ballast - Kemiska egenskaper - Del 4: Bestämning av vattenkänslighet hos filler avsedd för asfaltmassor
EN 12620, Ballast för betong
EN 13450, Makadamballast för järnväg
EN 13383-1, Ballast - Vattenbyggnadssten - Del 1: Krav
EN 13139, Ballast för bruk
EN 13242, Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande
EN 13043, Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor
Visa fler Visa färre
Utgivet 69 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 28 företag och organisationer
BDX Företagen AB, Luleå
DNV GL Business Assurance Sweden AB, Solna
Henrik Broms Konsult AB, Hässelby
Jernkontoret, Stockholm
LKAB Minerals AB, Luleå
MinFo, Stockholm
NCC Industry AB, Göteborg
NCC Industry AB Sverige Öst, Upplands Väsby
Nordcert AB, Stockholm
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Rise Research Institutes of Sweden, Karlskrona
Saint-Gobain Sweden AB / Weber, Vintrie
Sand & Grus AB Jehander, Rimbo
Skanska Sverige AB, Upplands Väsby
SSAB Merox AB, Oxelösund
Svensk Betong Service AB, Stockholm
Sveriges Bergmaterialindustri SBMI AB, Stockholm
Sveriges Geologiska Undersökning, Uppsala
Svevia AB, Göteborg
Svevia AB, Solna
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, Malmö
Trafikverket, Linköping
Vattenfall AB, Solna
Vattenfall AB, Älvkarleby
Vattenfall Services Nordic AB, Jokkmokk
YIT Sverige AB, Sundsvall
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 13 internationella kommittéer
CEN/TC 154, Aggregates
CEN/TC 154/SC 1, Aggregates for mortars
CEN/TC 154/SC 2, Aggregates for concretes, including those for use in roads and pavements
CEN/TC 154/SC 3, Bituminous bound aggregates
CEN/TC 154/SC 4, Hydraulic bound and unbound aggregates
CEN/TC 154/SC 5, Lightweight aggregates
CEN/TC 154/SC 6, Test methods
CEN/TC 154/TG 1, Conformity criteria
CEN/TC 154/TG 11, Test methods for geometrical and physical properties
CEN/TC 154/WG 10, Armourstone
CEN/TC 154/WG 11, Railway ballast
CEN/TC 154/WG 12, Aggregates from secondary sources
CEN/TC 154/WG 13, Dangerous substances
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Viveka Odlén

Viveka Odlén
Projektledare
+46855552278
viveka.odlen@sis.se

Annika Almqvist

Annika Almqvist
Projektledare
08-55552295
annika.almqvist@sis.se

Camilla Halén

Camilla Halén
Projektassistent
+46855552006
camilla.halen@sis.se

Relaterat