Standard Svensk standard · SS-EN 932-5:2012

Ballast - Generella egenskaper - Del 5: Allmän utrustning och kalibrering

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 932-5:2012/AC:2014
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 932-5:2012

Ballast - Generella egenskaper - Del 5: Allmän utrustning och kalibrering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard beskriver allmänna krav på vanlig utrustning, kalibrerings- och kontrollmetoder och reagenser för provning av egenskaperna hos ballast.Vid kontroll kan andra metoder än de som beskrivs i denna standard användas under förutsättning att lämpliga arbetssamband med motsvarande metoder, som beskrivs i denna standard, har upprättats. Vid tvist ska kontrollmetoderna, som beskrivs i denna standard, användas.

Ämnesområden

Mineral material och produkter (91.100.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 932-5:2012

Ballast - Generella egenskaper - Del 5: Allmän utrustning och kalibrering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Ballast, SIS/TK 187

Internationell titel: Tests for general properties of aggregates - Part 5: Common equipment and calibration

Artikelnummer: STD-99620

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-03-02

Antal sidor: 36

Finns även på: SS-EN 932-5:2012

Ersätter: SS-EN 932-5