Standard Swedish standard · SS-EN 932-5:2012

Tests for general properties of aggregates - Part 5: Common equipment and calibration

Status: Valid

· Corrected by: SS-EN 932-5:2012/AC:2014
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 932-5:2012

Tests for general properties of aggregates - Part 5: Common equipment and calibration
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard beskriver allmänna krav på vanlig utrustning, kalibrerings- och kontrollmetoder och reagenser för provning av egenskaperna hos ballast.Vid kontroll kan andra metoder än de som beskrivs i denna standard användas under förutsättning att lämpliga arbetssamband med motsvarande metoder, som beskrivs i denna standard, har upprättats. Vid tvist ska kontrollmetoderna, som beskrivs i denna standard, användas.

Subjects

Mineral materials and products (91.100.15)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 932-5:2012

Tests for general properties of aggregates - Part 5: Common equipment and calibration
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-99620

Edition: 2

Approved: 3/2/2012

No of pages: 36

Also available in: SS-EN 932-5:2012

Replaces: SS-EN 932-5