Standard Svensk standard · SS-EN 932-2

Ballast - Generella egenskaper - Del 2: Neddelning av laboratorieprov

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 932-2

Ballast - Generella egenskaper - Del 2: Neddelning av laboratorieprov
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard beskriver metoder för neddelning av laboratorieprov till analysprov, när analysprovets vikt är:
— angiven med ett minsta tillåtet värde eller
— angiven med ett tillåtet intervall eller
— noga angiven av kraven i en provningsmetod

Ämnesområden

Mineral material och produkter (91.100.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 932-2

Ballast - Generella egenskaper - Del 2: Neddelning av laboratorieprov
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Ballast, SIS/TK 187

Internationell titel: Tests for general properties of aggregates - Part 2: Methods for reducing laboratory samples

Artikelnummer: STD-25352

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-07-30

Antal sidor: 16

Ersätter: SS 132102