Standard Svensk standard · SS-EN 933-4:2008

Ballast - Geometriska egenskaper - Del 4: Bestämning av kornform - LT-index

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 933-4:2008

Ballast - Geometriska egenskaper - Del 4: Bestämning av kornform - LT-index
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard beskriver en metod för bestämning av LT-index hos grov ballast. Den ska användas för typprovning och vid tvist. För andra syften, i synnerhet vid produktionskontroll, kan andra metoder användas under förutsättning att ett lämpligt arbetssamband har upprättats med referensmetoden. Metoden gäller för provfraktioner di/Di, där Di = 63 mm och di = 4 mm.

Ämnesområden

Mineral material och produkter (91.100.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 933-4:2008

Ballast - Geometriska egenskaper - Del 4: Bestämning av kornform - LT-index
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Ballast, SIS/TK 187

Internationell titel: Tests for geometrical properties of aggregates - Part 4: Determination of particle shape - Shape index

Artikelnummer: STD-68688

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-03-17

Antal sidor: 20

Finns även på: SS-EN 933-4:2008

Ersätter: SS-EN 933-4