Standard Svensk standard · SS-EN 13139

Ballast för bruk

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13139

Ballast för bruk
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard beskriver egenskaperna hos ballast och filler som erhållits genom bearbetning av naturliga, industriellt framställda eller återvunna material och blandningar av dessa material för användning i bruk, t.ex.:
a) murbruk,
b) avjämningsbruk,
c) putsbruk för innerväggar,
d) putsbruk för ytterväggar,
e) sättbruk,
f) reparationsbruk,
g) injekteringsbruk
för byggnader, vägar och anläggningsarbeten.
Denna standard omfattar inte filler som ska användas som beståndsdel i cement, eller till något annat ändamål än som inert filler till bruk eller ballast som används i slitlager till industrigolv.
Den tillhandahåller utvärderingen av produkternas överensstämmelse med denna
Europastandard.
ACAnm. 1 Ballast till byggnadsändamål bör uppfylla samtliga krav i denna Europastandard. Förutom naturlig och industriellt framställd ballast omfattar mandatet M/125 ”Aggregate” återvunnen ballast och några material från industriella restprodukter. Återvunnen ballast omfattas av standarderna och utarbetandet av nya
provningsmetoder för återvunnen ballast är i ett långt framskridet stadium. För
material från industriella restprodukter har emellertid standardiseringsarbetet
nyligen startat och det behövs mer tid för att klart definiera ursprung och egenskaper för dessa material. Under mellantiden måste sådana material, när de
placeras på marknaden, till fullo uppfylla kraven i denna standard och nationella
myndighetsföreskrifter för farliga ämnen (se bilaga ZA till denna standard),
beroende på deras avsedda användning. Ytterligare egenskaper och krav kan
specificeras från fall till fall beroende på erfarenhet av produktens användning och
definieras i specifika kontraktsenliga handlingar.

Ämnesområden

Mineral material och produkter (91.100.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13139

Ballast för bruk
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Ballast, SIS/TK 187

Internationell titel: Aggregates for mortar

Artikelnummer: STD-80025723

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-12-13

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN 13139

Ersätter: SS-EN 13139:2013