Standard Swedish standard · SS-EN 13139

Aggregates for mortar

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13139

Aggregates for mortar
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard beskriver egenskaperna hos ballast och filler som erhållits genom bearbetning av naturliga, industriellt framställda eller återvunna material och blandningar av dessa material för användning i bruk, t.ex.:
a) murbruk,
b) avjämningsbruk,
c) putsbruk för innerväggar,
d) putsbruk för ytterväggar,
e) sättbruk,
f) reparationsbruk,
g) injekteringsbruk
för byggnader, vägar och anläggningsarbeten.
Denna standard omfattar inte filler som ska användas som beståndsdel i cement, eller till något annat ändamål än som inert filler till bruk eller ballast som används i slitlager till industrigolv.
Den tillhandahåller utvärderingen av produkternas överensstämmelse med denna
Europastandard.
ACAnm. 1 Ballast till byggnadsändamål bör uppfylla samtliga krav i denna Europastandard. Förutom naturlig och industriellt framställd ballast omfattar mandatet M/125 ”Aggregate” återvunnen ballast och några material från industriella restprodukter. Återvunnen ballast omfattas av standarderna och utarbetandet av nya
provningsmetoder för återvunnen ballast är i ett långt framskridet stadium. För
material från industriella restprodukter har emellertid standardiseringsarbetet
nyligen startat och det behövs mer tid för att klart definiera ursprung och egenskaper för dessa material. Under mellantiden måste sådana material, när de
placeras på marknaden, till fullo uppfylla kraven i denna standard och nationella
myndighetsföreskrifter för farliga ämnen (se bilaga ZA till denna standard),
beroende på deras avsedda användning. Ytterligare egenskaper och krav kan
specificeras från fall till fall beroende på erfarenhet av produktens användning och
definieras i specifika kontraktsenliga handlingar.

Subjects

Mineral materials and products (91.100.15)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13139

Aggregates for mortar
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80025723

Edition: 1

Approved: 12/13/2002

No of pages: 44

Also available in: SS-EN 13139

Replaces: SS-EN 13139:2013