Standard Svensk standard · SS-EN 1097-3

Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 3: Bestämning av skrymdensitet och hålrumshalt hos löst lagrad ballast

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1097-3

Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 3: Bestämning av skrymdensitet och hålrumshalt hos löst lagrad ballast
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard beskriver en provningsmetod för bestämning av skrymdensiteten hos löst lagrad, torr ballast och beräkningen av hålrumshalten.
Metoden gäller för naturlig och industriellt framställd ballast med en största kornstorlek av 63 mm.
En metod för bestämning av den skenbara (skrym)densiteten hos filler i fotogen ges i Bilaga A.

Ämnesområden

Mineral material och produkter (91.100.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1097-3

Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 3: Bestämning av skrymdensitet och hålrumshalt hos löst lagrad ballast
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Ballast, SIS/TK 187

Internationell titel: Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 3: Determination of loose bulk density and voids

Artikelnummer: STD-23844

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-10-30

Antal sidor: 14