Standard Svensk standard · SS-EN 933-2:2020

Ballast - Geometriska egenskaper - Del 2: Bestämning av kornstorleksfördelning - Siktar, öppningars nominella storlek

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 933-2:2020

Ballast - Geometriska egenskaper - Del 2: Bestämning av kornstorleksfördelning - Siktar, öppningars nominella storlek
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the nominal size of apertures for test sieves used for determination of particle size of aggregates.
It applies to:
a) test sieves of perforated metal plate having square holes of size from 4 mm and up to 125 mm;
b) test sieves of metal wire cloth having aperture sizes below 4 mm down to 0,063 mm.

Ämnesområden

Mineral material och produkter (91.100.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 933-2:2020

Ballast - Geometriska egenskaper - Del 2: Bestämning av kornstorleksfördelning - Siktar, öppningars nominella storlek
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ballast, SIS/TK 187

Internationell titel: Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of particle size distribution - Test sieves, nominal size of apertures

Artikelnummer: STD-80022948

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-07-07

Antal sidor: 12

Ersätter: SS-EN 933-2