Standard Svensk standard · SS-EN 12620+A1:2008

Ballast för betong

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12620+A1:2008

Ballast för betong
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard beskriver egenskaperna hos ballast och filler som erhållits genom bearbetning av naturliga, industriellt framställda eller återvunna material och blandningar av dessa material för användning i betong. Den omfattar ballast med ugnstorkad korndensitet större än 2,00 Mg/m3 (2 000 kg/m3) för all betong, inklusive betong enligt EN 206-1 och betong till vägar och andra beläggningar samt för användning i förtill-verkade betongprodukter. Den omfattar också återvunnen ballast med densiteter mellan 1,50 Mg/m3 (1 500 kg/m3) och 2,00 Mg/m3 (2 000 kg/m3) med tillämpliga förbehåll och återvunnen fin ballast (4 mm) med tillämpliga förbehåll.Den beskriver också ett system för produktionskontroll och hur produkternas överensstämmelse med denna Europastandard skall bedömas.Denna standard omfattar inte filler som skall användas som en beståndsdel i cement eller till något annat ändamål än som inert filler till betong.ANM. 1 Ballast till byggnadsändamål bör uppfylla samtliga krav i denna Europastandard. Förutom naturlig och industriellt framställd ballast omfattar mandatet M/125 "Aggregate" återvunnen ballast och några material från industriella restprodukter. Återvunnen ballast omfattas av standarderna och utarbetandet av nya provningsmetoder för återvunnen ballast är i ett långt framskridet stadium. För material från industriella restprodukter har emellertid standardiseringsarbetet nyligen startat och det behövs mer tid för att klart definiera ursprung och egenskaper för dessa material. Under mel-lantiden måste sådana material, när de placeras på marknaden, till fullo uppfylla kraven i denna standard och nationella myndighetsföreskrifter för farliga ämnen (se bilaga ZA till denna standard), beroende på deras avsedda användning. Ytterligare egenskaper och krav kan specificeras från fall till fall beroende på erfarenhet av produktens användning och definieras i specifika kontraktsenliga handlingar.

Ämnesområden

Mineral material och produkter (91.100.15) Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12620+A1:2008

Ballast för betong
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Ballast, SIS/TK 187

Internationell titel: Aggregates for concrete

Artikelnummer: STD-75444

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-04-24

Antal sidor: 64

Finns även på: SS-EN 12620+A1:2008

Ersätter: SS-EN 12620:2013 , SS-EN 12620