Standard Svensk standard · SS-EN 13242+A1:2007

Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13242+A1:2007

Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard beskriver egenskaperna hos ballast som erhållits genom bearbetning av naturliga eller industriellt framställda eller återvunna material för hydrauliskt bundna och obundna material till väg och anläggningsbyggande.Den beskriver också hur produkternas överensstämmelse med denna Europastandard skall bedömas.ANM. 1 Ballast till byggnadsändamål bör uppfylla samtliga krav i denna Europastandard. Förutom naturlig och industriellt framställd ballast omfattar mandatet M/125 "Aggregates" återvunnen ballast och några ma- terial från industriella restprodukter. Återvunnen ballast omfattas av standarderna och utarbetandet av nya provningsmetoder för återvunnen ballast är i ett långt framskridet stadium. För material från industriella restprodukter har emellertid standardiserings-arbetet nyligen startat och det behövs mer tid för att klart definiera ursprung och egenskaper för dessa material. Under mellantiden måste sådana material, när de placeras på marknaden, till fullo uppfylla kraven i denna standard och nationella myndighetsföreskrifter för farliga ämnen (se bilaga ZA till denna standard), beroende på deras avsedda användning. Ytterligare egenskaper och krav kan specificeras från fall till fall beroende på erfarenhet av produktens användning och definieras i specifika kontraktsenliga handlingar.ANM. 2 Egenskaper för lättballast beskrivs i EN 13055-2.

Ämnesområden

Mineral material och produkter (91.100.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13242+A1:2007

Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Ballast, SIS/TK 187

Internationell titel: Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction

Artikelnummer: STD-75445

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-12-20

Antal sidor: 52

Finns även på: SS-EN 13242+A1:2007

Ersätter: SS-EN 13242:2013 , SS-EN 13242