Standard Svensk standard · SS-EN 1097-5:2008

Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 5: Bestämning av vattenkvot genom torkning i ett torkskåp

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1097-5:2008

Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 5: Bestämning av vattenkvot genom torkning i ett torkskåp
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard beskriver referensmetoden vid typprovning och tvist för bestämning av vattenkvoten hos ballast genom torkning i ett torkskåp. För andra ändamål, i synnerhet produktionskontroll, kan andra metoder användas, förutsatt att ett lämpligt arbetssamband med referensmetoden har fastställts.

Ämnesområden

Mineral material och produkter (91.100.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1097-5:2008

Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 5: Bestämning av vattenkvot genom torkning i ett torkskåp
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Ballast, SIS/TK 187

Internationell titel: Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 5: Determination of the water content by drying in a ventilated oven

Artikelnummer: STD-68685

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-03-17

Antal sidor: 20

Finns även på: SS-EN 1097-5:2008

Ersätter: SS-EN 1097-5