Standard Svensk standard · SS-EN 1097-5

Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 5: Bestämning av fuktkvot genom torkning i ett torkskåp

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1097-5:2008 , SS-EN 1097-5:2008
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1097-5

Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 5: Bestämning av fuktkvot genom torkning i ett torkskåp
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European standard specifies a procedure for determining the water content of aggregates by drying in a ventilated oven.

Ämnesområden

Mineral material och produkter (91.100.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1097-5

Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 5: Bestämning av fuktkvot genom torkning i ett torkskåp
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ballast, SIS/TK 187

Internationell titel: Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 5: Determination of the water content by drying in a ventilated oven

Artikelnummer: STD-27119

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-01-14

Antal sidor: 11

Ersätter: SS 132122

Ersätts av: SS-EN 1097-5:2008 , SS-EN 1097-5:2008