Standard Svensk standard · SIS 24820

Brandprovning - Byggnadsdelar. Bestämning av motståndsförmåga vid brand

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1365-4 , SS-EN 1366-10:2011 , SS-EN 1365-1:2012 , SS-EN 1366-7:2004 , SS-EN 1366-8:2005 , SS-EN 1366-6:2005 , SS-EN 1363-2 , SS-EN 1366-9:2008 , SS-EN 1364-1 , SS-EN 1366-2 , SS-EN 1365-1 , SS-EN 1364-2 , SS-EN 1365-2 , SS-EN 1365-3 , SS-EN 1366-5:2010 , SS-EN 1364-4:2007 , SS-EN 1365-5:2007 , SS-EN 1365-6:2007 , SS-EN 1364-3:2006 , SS-EN 1366-1 , SS-EN 1363-1:2012 , SS-EN 1366-3:2009 , SS-EN 1366-4:2006+A1:2010 , SS-EN 1364-3:2014 , SS-EN 1366-12:2014 , SS-EN 1363-3:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SIS 24820

Brandprovning - Byggnadsdelar. Bestämning av motståndsförmåga vid brand
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SIS 24820

Brandprovning - Byggnadsdelar. Bestämning av motståndsförmåga vid brand
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation