Standard Svensk standard · SS-EN 1365-3

Provning av brandmotstånd - Bärande byggnadsdelar - Del 3: Balkar

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-27290

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-02-18

Antal sidor: 15

Ersätter: SIS 24820