Standard Svensk standard · SS-EN 1365-6:2007

Provning av brandmotstånd - Bärande byggnadsdelar - Del 6: Trappor

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 6: Stairs

Artikelnummer: STD-59987

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-02-26

Antal sidor: 19

Ersätter: SIS 24820