Standard Svensk standard · SS-EN 1365-4

Provning av brandmotstånd - Bärande byggnadsdelar - Del 4: Pelare

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 4: Columns

Artikelnummer: STD-25802

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-09-24

Antal sidor: 12

Ersätter: SIS 24820