Standard Svensk standard · SS-EN 1365-5:2007

Provning av brandmotstånd - Bärande byggnadsdelar - Del 5: Balkonger och loftgångar

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-59986

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-02-26

Antal sidor: 12

Ersätter: SIS 24820