Standard Svensk standard · SS-EN 1363-2

Provning av brandmotstånd - Del 2: Alternativa och kompletterande metoder

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-25798

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-09-24

Antal sidor: 17

Ersätter: SIS 24820