Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9002

Kvalitetssystem - Kvalitetssäkring vid produktion, installation ochservice

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9001
Omfattning
Denna standard specificerar krav på kvalitetssystem av-sedda att användas då det behöver visas att en leverantör har förmåga att tillhandahålla produkter som svarar mot ställda krav. Målet med de specificerade kraven är främst att kunden skall tillfredsställas genom att avvikelser från krav före-byggs under alla stadier från produktion till service. Denna standard kan tillämpas i situationer då a) de specificerade produktkraven är angivna i form av en känd konstruktion eller specifikation och b) tilltro till att produkten kommer att överensstämma med kraven kan skapas genom att leverantören på ett tillfredsställande sätt kan visa sin förmåga ifråga om production, installation och service. Anm 1 Bilaga A anger litteratur.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Quality systems - Model for quality assurance in production, installation and servicing

Artikelnummer: STD-15192

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-07-29

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 9002 , SS-EN 29002

Ersätts av: SS-EN ISO 9001