Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9002

Kvalitetssystem - Kvalitetssäkring vid produktion, installation ochservice

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9001
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9002

Kvalitetssystem - Kvalitetssäkring vid produktion, installation ochservice
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard specificerar krav på kvalitetssystem av-sedda
att användas då det behöver visas att en leverantör
har förmåga att tillhandahålla produkter som svarar mot
ställda krav.
Målet med de specificerade kraven är främst att kunden
skall tillfredsställas genom att avvikelser från krav före-byggs
under alla stadier från produktion till service.
Denna standard kan tillämpas i situationer då
a) de specificerade produktkraven är angivna i form av
en känd konstruktion eller specifikation och
b) tilltro till att produkten kommer att överensstämma
med kraven kan skapas genom att leverantören på ett
tillfredsställande sätt kan visa sin förmåga ifråga om
production, installation och service.
Anm 1 Bilaga A anger litteratur.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9002

Kvalitetssystem - Kvalitetssäkring vid produktion, installation ochservice
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Quality systems - Model for quality assurance in production, installation and servicing

Artikelnummer: STD-15192

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-07-29

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 9002 , SS-EN 29002

Ersätts av: SS-EN ISO 9001