Standard Svensk standard · SS-ISO 9002

Kvalitetssystem - Krav vid produktion och installation

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9002

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: STG

Internationell titel: Quality systems - Model for quality assurance in production and installation

Artikelnummer: STD-4687

Utgåva: 1

Fastställd: 1987-01-28

Antal sidor: 13

Ersätts av: SS-EN ISO 9002