Standard Svensk standard · SS-EN 29002

Kvalitetssystem - Krav vid produktion och installation

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 9002

Ämnesområden

Produkter utan ämnesområde (99.999)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: STG

Internationell titel: Quality systems - Model for quality assurance in production and installation (ISO 9002:1987)

Artikelnummer: STD-9236

Utgåva: 1

Fastställd: 1988-05-09

Antal sidor: 0

Ersätts av: SS-EN ISO 9002