Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9002

Quality systems - Model for quality assurance in production, installation and servicing

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 9001
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9002

Quality systems - Model for quality assurance in production, installation and servicing
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 045 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna standard specificerar krav på kvalitetssystem av-sedda
att användas då det behöver visas att en leverantör
har förmåga att tillhandahålla produkter som svarar mot
ställda krav.
Målet med de specificerade kraven är främst att kunden
skall tillfredsställas genom att avvikelser från krav före-byggs
under alla stadier från produktion till service.
Denna standard kan tillämpas i situationer då
a) de specificerade produktkraven är angivna i form av
en känd konstruktion eller specifikation och
b) tilltro till att produkten kommer att överensstämma
med kraven kan skapas genom att leverantören på ett
tillfredsställande sätt kan visa sin förmåga ifråga om
production, installation och service.
Anm 1 Bilaga A anger litteratur.

Subjects

Quality management and quality assurance (03.120.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9002

Quality systems - Model for quality assurance in production, installation and servicing
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 045 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-15192

Edition: 1

Approved: 7/29/1994

No of pages: 24

Replaces: SS-ISO 9002 , SS-EN 29002

Replaced by: SS-EN ISO 9001