Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9001

Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2000)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 9001:2008
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9001

Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2000)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
ISO 9000-serien beskriver hur man bygger upp ett ledningssystem för kvalitet. ISO 9001 anger krav på ett ledningssystem för kvalitet i de fall en organisation a) behöver visa sin förmåga att ständigt tillhandahålla produkter som uppfyller kundkrav och tillämpliga författningskrav och b) avser att öka kundtillfredsställelsen genom att systemet tillämpas på ett verkningsfullt sätt. Detta innefattar att organisationen tillämpar processer för att ständigt förbättra systemet och att den säkerställer att krav från kunder och tillämpliga författningskrav uppfylls. Anm.I denna standard används termen "produkt" endast på sådan produkt som är avsedd för eller efterfrågad av en kund.

Subjects

Quality management and quality assurance (03.120.10) Quality management systems (04.080)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9001

Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2000)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-29309

Edition: 2

Approved: 12/15/2000

No of pages: 72

Replaces: SS-EN ISO 9003 , SS-EN ISO 9001 , SS-EN ISO 9002

Replaced by: SS-EN ISO 9001:2008